מקל לעיסה עטוף פילה ברווז

מקל לעיסה עטוף  עוף

מקלות פילה עוף מיובשות

חטיף פילה עוף

חטיף פילה ברווז

חטיף רצועות כבש לגורים

חטיף אוזני ארנב עם בשר ברווז

חטיף עצמות קלציום עטופות ברווז לגורים

פילה עוף על מקל לעיסה

 חטיף אוזני ארנב במילוי עוף לגורים

מקלות בשר ברווז

פילה ברווז
לכלבים קטנים

מקלות בשר ארנב

מטבעות כבש
לכלבים קטנים

מקלות בשר בקר

רצועות פילה ברווז
לכלבים קטנים

מקלות בשר כבש

אוזני ארנב עם כבש
לכלבים קטנים

עצמות עם בשר ברווז
לכלבים קטנים

רצועות פילה עוף
לכלבים קטנים

רצועות בקר
לכלבים קטנים

עצמות קלציום עם עוף
לכלבים קטנים

www.r4pet.co.ilinfo@r4pet.co.il

טלפון - 5755007 - 03   |   פקס - 6055644 - 03   |  נייד- 9009222 - 050

גיסין 70, פתח תקווה