Plaisir - מעדן לכלב
בטעם בקר 150 גר'

Plaisir - מעדן לכלב
בטעם ארנב 150 גר'

Plaisir - מעדן לכלב
בטעם הודו 150 גר'

Plaisir - מעדן לכלב
בטעם עוף 150 גר'

Plaisir - מעדן לכלב
בטעם בקר וירקות 300 גר'

Plaisir - מעדן לכלב
בטעם ארנב וירקות 300 גר'

Plaisir - מעדן לכלב
בטעם עוף כבד וירקות 300 גר'

Plaisir - מעדן לכלב
בטעם עוף וירקות 300 גר'

טומי לכלב 300 בשר ציד.png

TOMI - מעדן לכלב בטעם בשר ציד 300 גר'

טומי לכלב 300 עוף.png

TOMI - מעדן לכלב בטעם עוף 300 גר'

טומי לכלב 300 בקר.png

TOMI - מעדן לכלב בטעם בקר 300 גר'

טומי לכלב 300 כבש.png

TOMI - מעדן לכלב בטעם כבש 300 גר'

TOMI - שימורים לכלב עם 3 סוגי עוף 400 גר'

TOMI - שימורים לכלב בטעם כבש 400 גר'

TOMI - שימורים לכלב בטעם בקר 400 גר'

TOMI - שימורים לכלב עם 5 סוגי בשר 400 גר'

Christopherus – מעדן בטעם פסיון וגזר לבן 400 גרם
(ללא גלוטן וללא דגנים)

Christopherus – מעדן בטעם ארנב בטטה ותפוח 400 גרם
(ללא גלוטן וללא דגנים)

Christopherus – מעדן בטעם טלה ועז 400 גרם
(ללא גלוטן וללא דגנים)

קריסטופרוס אייל ותפוא.png

Christopherus – מעדן בטעם אייל ותפוחי אדמה 400 גרם 
(ללא גלוטן וללא דגנים)

קריסטופרוס בקר לבבות.png

Christopherus – מעדן פטה לכלבים בוגרים בטעם בקר לבבות 400 גרם 
(ללא גלוטן וללא דגנים)

Christopherus – מעדן לגורים בטעם עוף טלה ואורז 
(ללא גלוטן וללא דגנים)

9139.png

Christopherus – מעדן פטה לכלב בטעם עז תפו"א וגזר 400 גרם
(ללא גלוטן וללא דגנים)