ביוסנד לוגו.png
ביוסנד פחם.png

Biosand Active - חול חתולים + פחם פעיל אקטיבי 10 ליטר

ביוסנד 15 ליטר.png

Biosand - חול מתגבש וריחני 15 ליטר לשימוש עד 75 יום

ביוסנד 10 ליטר.png

Biosand - חול מתגבש וריחני 10 ליטר